Term Dates

  Term Dates for Academic Year 2022/23

(1st September 2022 - 31st August 2023)

Term 1 2022
Start Thursday 1 September 2022
Finish Friday 21 October 2022

Term 2 2022
Start Monday 31 October 2022
Finish Friday 16 December 2022

Term 3 2023
Start Tuesday 3 January 2023
Finish Friday 10 February 2023

Term 4 2023
Start Monday 20 February 2023
Finish Friday 31 March 2023

Term 5 2023
Start Monday 17 April 2023
Finish Friday 26 May 2023

Term 6 2023
Start Monday 5 June 2023
Finish Friday 21st July 2023

Public Holidays


26th December 2022

27th December 2022

2nd January 2023

7th April 2023

10th April 2023

May Day Bank Holiday – Monday 1st May 2023

8th May 2023 (Additional Bank Holiday)

29th May 2023

28th August 2023

Inset Days
1. Friday 1st September 2022
2. Friday 2nd September 2022
3. Friday 21st October 2022
4. Tuesday 3rd January 2023
5. Monday 17th April 2023

 

Term Dates for Academic Year 2023/24

(1st September 2023 - 31st August 2024)

 

Term 1 2023
Start Friday 1 September 2023
Finish Friday 20 October 2023

Term 2 2023
Start Monday 30 October 2023
Finish Tuesday 19 December 2023

Term 3 2024
Start Tuesday 2 January 2024
Finish Friday 9 February 2024

Term 4 2024
Start Monday 19 February 2024
Finish Thursday 28 March 2024

Term 5 2024
Start Monday 15 April 2024
Finish Friday 24 May 2024

Term 6 2024
Start Monday 3 June 2024
Finish Friday 19 July 2024

Public Holidays


25th December 2023

26th December 2023

1 January 2024

29 March 2024

1 April 2024

May Day Bank Holiday – Monday 6 May 2024

27 May 2024

26 August 2024

Inset Days

1. Friday 1 September 2023
2. Monday 4 September 2023
3. Monday 30 October 2023
4. Tuesday 2 January 2024
5. Wednesday 3 January 2024